La TIR-FOR és un projecte promogut per la Unió Acadèmica Internacional (UAI) i coordinat per la Comissió Internacional per a la TIR-FOR. Deriva de dos projectes de topografia cartogràfica antiga del món romà: Tabula Imperii Romani (TIR) i Forma Orbis Romani (FOR), concebuts com a grans obres de col·laboració entre països amb finalitats científiques i unificats en l’Assemblea General de la UAI el 2004.

La Comissió Internacional per a la TIR-FOR, fruit d’aquesta unificació, ha proposat aprofundir en la utilització de les TIC aplicades a aquest projecte ambiciós, i ha iniciat una renovació metodològica amb la finalitat de digitalitzar tant el procés com el producte. Així, el 2014 la Comissió Internacional per a la TIR-FOR va acordar treballar en la informatització de les dades d’una manera unificada i crear una base de dades única, vàlida per a tot l’Imperi romà, que permet que cada equip investigador hi treballi des del seu espai. Això en multiplica les potencialitats, permet aspirar a estendre’n l’ús a amplis sectors de la població i impulsa el desenvolupament d’una eina fonamental per al coneixement i el gaudi del patrimoni arqueològic del món romà.

El repte de la Comissió Internacional és que aquest patrimoni cultural promogui la consciència del passat comú i difongui la investigació dins del concepte de ciència ciutadana. Aquesta eina que avui s’està construint té un potencial enorme per a mantenir actiu culturalment i social el passat romà mitjançant Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que poden permetre integrar el món real amb el món virtual.